Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Molecular Medicine

Volume 22, 10 Issues, 2022
ISSN: 1875-5666 (Online)
ISSN: 1566-5240 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Molecular Medicine , Volume 19 - Number 1Research Article

Glucose Oxidase- and UVA-Induced Changes in the Expression Patterns of Seven De-sumoylation Enzymes (SENPs) Are Associated with Cataract Development

, 19(1): 48 - 53

Jia-Wen Xiang, Yuan Xiao, Yuwen Gan, Huimin Chen, Yunfei Liu, Ling Wang, Qian Nie, Fangyuan Liu, Xiaodong Gong, Jia-Ling Fu, Wen-Jie Qing, Lan Yang, Jie Xie, Zhongwen Luo, Ruili Qi, Zhigang Chen and David Wan-Cheng Li*


DOI: 10.2174/1566524019666190311094313


Research Article

The Prognostic and Clinicopathologic Characteristics of OCT4 and Lung Cancer: A Meta-Analysis

, 19(1): 54 - 75

Hui Li*, Liwen Wang, Shupeng Shi, Yadong Xu, Xuejiao Dai, Hongru Li, Jing Wang, Qiong Zhang, Yonggang Wang, Shuming Sun* and Yanping Li*


DOI: 10.2174/1566524019666190308163315Editor-in-Chief

Andras Guttman
Research Institute of Chemical and Process Engineering
University of Pannonia
Veszprém
(Hungary)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Molecular Medicine was introduced in 2001. Dr. Andras Guttman serves as the Editor-in-Chief of the journal.

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog