Bentham Science Logo

Current Medicinal Chemistry

Volume 26, 42 Issues, 2019
ISSN: 1875-533X (Online)
ISSN: 0929-8673 (Print)
This journal supports open access

Ranking and Category

  • 103th of 293 in

    Biochemistry & Molecular Biology

  • 16th of 59 in

    Chemistry, Medicinal

  • 67th of 261 in

    Pharmacology & Pharmacy

Order Your Article Before Print

Contents

Current Medicinal Chemistry, Volume 25 - Number 40
Review Article

Photodynamic Therapy in Melanoma - Where do we Stand?

, 25(40): 5540 - 5563

Ioana Baldea*, Lorin Giurgiu, Ioana Diana Teacoe, Diana Elena Olteanu*, Florin Catalin Olteanu, Simona Clichici and Gabriela Adriana Filip


DOI: 10.2174/0929867325666171226115626
Review ArticleReview Article

Apoptosis and Anti-cancer Drug Discovery: The Power of Medicinal Fungi and Plants

, 25(40): 5613 - 5630

Jack Ho Wong*, Stephen Cho Wing Sze*, Tzi Bun Ng*, Randy Chi Fai Cheung, Chit Tam*, Kalin Yanbo Zhang*, Xiuli Dan, Yau Sang Chan, William Chi Shing Cho, Charlene Cheuk Wing Ng, Mary Miu Yee Waye, Weicheng Liang, Jinfang Zhang, Jie Yang, Xiuyun Ye, Juan Lin, Xiujuan Ye*, Hexiang Wang, Fang Liu, David Wai Chan*, Hextan Yuen Sheung Ngan*, Ou Sha*, Guohui Li, Ryan Tse, Tak Fu Tse* and Helen Chan*


DOI: 10.2174/0929867324666170720165005Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog