Bentham Science Logo

Contents

Current Medicinal Chemistry, Volume 25 - Number 40


Editorial   Open AccessReview ArticleReview Article   Open AccessReview Article

Photodynamic Therapy in Melanoma - Where do we Stand?

, 25(40): 5540 - 5563

Ioana Baldea*, Lorin Giurgiu, Ioana Diana Teacoe, Diana Elena Olteanu*, Florin Catalin Olteanu, Simona Clichici and Gabriela Adriana Filip


DOI: 10.2174/0929867325666171226115626Review Article


Review Article

Sarcopenia, Aging and Prospective Interventional Strategies

, 25(40): 5588 - 5596

Tyler B. Waltz, Elayne M. Fivenson , Marya Morevati , Chuanhao Li , Kevin G. Becker , Vilhelm A. Bohr and Evandro F. Fang*


DOI: 10.2174/0929867324666170801095850


Review Article


Review Article

Apoptosis and Anti-cancer Drug Discovery: The Power of Medicinal Fungi and Plants

, 25(40): 5613 - 5630

Jack Ho Wong*, Stephen Cho Wing Sze*, Tzi Bun Ng*, Randy Chi Fai Cheung, Chit Tam*, Kalin Yanbo Zhang*, Xiuli Dan, Yau Sang Chan, William Chi Shing Cho, Charlene Cheuk Wing Ng, Mary Miu Yee Waye, Weicheng Liang, Jinfang Zhang, Jie Yang, Xiuyun Ye*, Juan Lin, Xiujuan Ye*, Hexiang Wang, Fang Liu, David Wai Chan*, Hextan Yuen Sheung Ngan*, Ou Sha *, Guohui Li, Ryan Tse , Tak Fu Tse* and Helen Chan*


DOI: 10.2174/0929867324666170720165005Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science